Advertisement

News from Coiste Bunaithe Phortlaoise
News

News from Coiste Bunaithe Phortlaoise

Coiste Bunaithe Phortlaoise

Is grúpa tuismitheoirí muid a bunaíodh Coiste Bunaithe Phortlaoise mar gheall ar an léibhéal suime a bhfuil ann toisc nach bhfuil aon soláthair don oideachas mean-léibhéalach trí mheán na Gaeilge

Coiste Bunaithe Phortlaoise was established by a group of parents in response to the growing need for the provision of second level education through the medium of Irish.

For our FB page address click here:

Our Website address: http://coistebp.weebly.com/