Advertisement

Latest Laois Event: An tEarrach Thiar agus Lár tíre  / Springtime in The West and Midlands
News

Latest Laois Event: An tEarrach Thiar agus Lár tíre  / Springtime in The West and Midlands

An tEarrach Thiar agus Lár tíre  / Springtime in The West and Midlands

Beidh Rita Kelly i mbun comhrá le Clíodhna Ní Anluain faoi thagairtí earraigh ina cuid scríbhneoireachta agus a cáirdeas geanúil le file iomráiteach na Gaeilge, Máirtín Ó Direáin a chum an dán An tEarrach Thiar a d’fhoghlaim mórán againn ar scoil. 

Writer Rita Kelly will be in seasonable conversation with Clíodhna Ní Anluain referring to springtime in her work and her valued friendship with renowned poet Máirtín Ó Direáin whose poem An tEarrach Thiar / Springtime in the West many of us learned in school. 

Is file agus scríbhneoir dhátheangach í Rita Kellyl e fada an lá.   A lán duaiseanna is sparántachtaí buaite is faighte aici ó thosaigh sí ag cumadh.  Rinneadh aistriúcháin ar chuid dá saothar i rith na mblianta – Fraincís, Gearmánais, Spáinnis, Iodáilis, Isiltíris, Gailísis.  Cuireadh chomh maith, cuid dá saothar ar na cúrsaí litríochta in Ollscoil Yale.

 Rita Kelly is an acclaimed and established bilingual poet and writer.   

MA bainte amach aici i Scríbhneoireacht Chruthaíoch agus faoi láthair tá an PhD idir láimhe aici leis an Ollamh Eibhear Walshe i nOllscoil Chorcaí.  Í ag baint an-taitnimh as toisc gur scríbhnoir chruthaíoch Eibhear chomh maith leis bheith ina dhuine acadúla.

Ríméad an domhain uirthi go bhfuil aistriúchán álainn déanta ag Mícheál Ó hÁodha (Ollscoil Luimnigh) ar shaothair a fhir chéile, Eoghan Ó Tuairisc (1919-1982) ‘An Lomnochtán’.  Is é ‘I am Lewy’ an leabhar nua arna fhoilsithe ag Bullaun Press agus Bridget Farrell. Is é an chéad teideal é ón bPreas Nua atá lonnaithe ar Oileán Árainn. Beidh an leabhar nua ar an saol Mí Aibreáin 2022.

Bhí sí an-chairdiúil leis an bhfile, Máirtín Ó Direáin (1910-1988). As an gcairdeas sin d’fhás comhfhreagras eatarthu; tá saothar mór curtha i gcrích aici bunaithe ar na litreacha sin uaidh.   Foilsithe I 2021: Le Gean – Marana ar Litreacha ó Mháirtín Ó Direáin.  

Ba scríbhneoir cónaithe í i gCo Laoise, i gCo an Chabháin, agus i gCo Chill Chainnigh.  Ba oifigeach ealaíon í i gCo Uíbh Fhailí.

Bhí sí ar na turais Albanacha le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge faoi thrí.  Í ina moltóir do Shlógadh, an tOireachtas, An Chumann Scoildrámaíochta. Ó na 1980acha ar aghaidh thug sí léachtanna, seimineáir, páipéaracha liteartha, léamha agus ceardlainne i nOllscoileanna agus ag Féiltí ar fud na hÉirinn is thar lear.

Clíodhna Ní Anluain is a long-standing arts and culture radio programme maker

 Rita Kelly (Galway 1953) is an acclaimed and established bilingual poet and writer.  She has won many awards and bursaries since she started writing.  Some ofher work has been translated over the years – French, German, Spanish, Italian, Dutch, Galician.  She has had her work included on the literature courses at YaleUniversity.

She holds a MA in Creative Writing, and she is at present working to a PhD with Professor Eibhear Walshe at UCC.

She is delighted with the excellent translation done by Micheál Ó hAodha (UL) of her late husband’s, Eoghan Ó Tuairisc’s, novel: An Lomnochtán.  It is entitled: I am Lewy, it is the very first title from the new Bullaun Press, dedicated to translation and founded by Bridget Farrell.

She was very friendly with the poet Máirtín Ó Direáin (1910-1988). Out of that friendship, a correspondence grew between them; she has completed a major workbased on his letters.   Published in 2021: Le Gean – Marana ar Litreacha ó Mháirtín Ó Direáin.

An tEarrach Thiar agus Lár tíre  / Springtime in The West and Midlands

She was writer in residence in Counties Laois, Cavan and Kilkenny.  She was Arts Officer in Co. Offaly. She has been on Scottish tours with Comhdháil Náisiúnta naGaeilge on three occasions.  Rita has been an adjudicator for Slógadh, An tOireachtas, An Cumann Scoildrámaíochta.

From the 1980s onwards she delivered lectures, seminars, readings, literary papers and workshops at numerous universities and Festivals in Ireland, US and the UK.

Clíodhna Ní Anluain is a long-standing arts and culture radio programme maker, along with being an experienced theatre producer, curator and a published writer and editor with The Lilliput Press and New Island. She is currently commissioner and producer of RTÉ’s Book on One and SPOKEN STORIESradio + podcast new story collections. She was curator of Leaves Festival of Writing and Music 2021. After completing an MA in Art Research and Collaboration at IADT in 2021 she was awarded an artist commission by The Dock Arts Centre in Co. Leitrim and an Agility Award from The Arts Council. Her exhibition Beautiful Things without [undue] Comment runs at The Dock until 2 April 2022.

Is léiritheoir agus eagarthóir raidió í Clíodhna Ní Anluain agus taithí aici chomh maith mar léiritheoir amharclainne, mar choimeadaí agus mar scríbhneoir agus eagarthóir foilsithe le The Lilliput Press agus le New Island. Ba í an coimeadaí ar Leaves Festival of Writing and Music 2021. Ar chríochnú máistreachta (Art Research and Collaboration) i 2021 i IADT thairisc ionad ealaíon The Dock, Co Liatroma commiún ealaíontóra uirthi agus bhronn An Chomhairle Ealaíona Agility Award uirthi. Leanann a taispéantas Beautiful Things without [Undue] Comment sa Dock go dtí 2 Aibreán 2022.  

Tickets for a bilingual conversation in Irish and English between writer Rita Kelly and Clíodhna Ní Anluain on Wednesday 16 March at 2pmis free but pre-booking is strongly recommended via www.dunamaise.ie or Tel: 057 8663355. 

An tEarrach Thiar agus Lár tíre  / Springtime in The West and Midlands

Tá ticéadáí ar fáil saor in aisce don chomhrá dhá-theangach I nGaeilge agus i mBéarla idir an scríbhneoir Rita Kelly agus Clíodna Ní Anluain ach iad a chur san áireamh ar www.dunamaise.ie nó fón: 057 8663355. 

For Seachtain na Gaeilge 2022 County Laois Arts Office is association with the Dunamaise Arts Centre is delighted to present a conversation between writer Rita Kelly and Clíodhna Ní Anluain.

I ngeall le Seachtain na Gaeilge 2022 is cúis áthais comhrá idir Rita Kelly agus Clíodhna Ní Anluain a bheith á chur i láthair ag Sheirbhís Ealaíon Chondae Laoise, i gcomhar leis an Seirbhís Leabharlainne agus Ionad Dunamaise.