Advertisement

Event

PORTRÁIDÍ ÓIR AGUS PORTRÁIDÍ EILE’

Chun Bliain na Gaeilge 2018 agus Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh, beidh taispeántas

Portráidí Óir agus Portraidí eile le Pádraig Ó Flannabhra ar feiceáil ón 3ú  Márta,

san Gailearaí, Teach na nEailíne, an Sráid Bhaile, Co Laoise.

Is  é Liam Ó Maonlaí, ceoltóir leis na Hothouse Flowers a osclóidh an taispeántas.

 

Is  Grianghrafadóir lánaimsire  é Pádraig Ó Flannabhra. Is as ón tAonach, i Chontae Thiobraid Árainn dó, áit a bhfuil a Stiúdeo Photoart bunaithe aige ó 1984.

Ón am sin ar aghaidh, tá an chuid taispeántais éagsúla curtha amach aige ,ní amháin in Éirinn  ach thar lear freisin.

Thaispeáin sé le linn Féile interceltique De Lorient sa Bhriotáin na Fraince faoi dhó;  i mBermingham Sasana, agus thar an teorainn sa Bhaile an Chaisleáin, Co Aontrama , baile atá nascaithe lena bhaile dhúchais,i gCo.Thiobraid i gcómhair le Co-Operation North a rinne sé na Taispeántais, a bhí ‘Muintir an Aonaigh’ mar phríomh théama aige.

Portráidí Óir agus Portraidí eile by Pádraig Ó Flannabhra

 

Maraon leis na Taispeántais, tá an- chuid leabbhair ghrianghrafanna foilsithe aige comh maith.’Beyond the Pale ‘(Dolmen)1986 a chéad cheann.

D’fhoilsigh an tionscadal teanga ‘Tiobraid Árann ag Labhairt’ (TAL) an chéad dá cheann eile ina dhiaidh sin:’Éire ar an Imeall'(1993 )agus ‘Ná Feic a bhFeicir ‘ (1997) Tar éis dó roinnt foilseacháin áitiula a chur i gcló ,d’éirigh leis a leabhair is déanaí a chur ar an marghadh anuraidh.  Ba obair ghrianghrafadóireachta a bhí sé i gcómh pháirtnéireacht le ghrianghrafadóirí eile ar an ‘Aigheán Atlantach Fhiáin’ a bhí ar siúil aige. An dea -toradh a bhi ar sin. Leabhar fíor álainn ar cósta na hÉireann ó Dhún na nGall go iarthar Chorcaí. ‘Atlantic Reach’ mar theideal air agus an brabús go léir ag dul don eagraíocht deonach ‘Fighting Blindness’.  Ni stopann  sé choíche, ag lorg íomhá spéisiúla .Bailiúcháin nua dá chur le chéile aige go coitianta i dtreo cnúasacht spreaguil éigin!

 

Ach is faoi a Phortráidí is mó a bhfuil clú agus cáil bainte amach aige: Deich gcínn de Phortráidí Óir Eorpach atá bainte amach aige mar ghradaim.

Rud atá sé go mór bhrodúil as, agus ní nach ionadh: Is aige féin amháin  atá an buachán bronnta air, go mór- mhór ón uair  a  fuair sé an Gradam is airde nuair a bhuaigh sé an Ghradam Óir amach sa Ríocht Aontaithe ar son na hÉireann le portráid spéisiuil de ‘Bhean ag Suabhadh Úrláir’.

Beidh an phictúir céanna agus na cínn  eile a bhaineadh  gradaim amach thar na blianta,  ar thaispeáint don gcéad uair( le chéile )mar thaispeántas ‘san Arthouse’  Sráidbhaile ,Co. Laoise, faoi choimirce  Oifig Ealáine Co. Laoise. Is é PORTRÁIDÍ ÓIR AGUS PORTRÁIDÍ EILE’ ata mar theideal an taispeántas. Tá na griangrafanna ar dhíol.

Beidh sé ar siúl gach lá ó 3ú Márta go dtí 30ú Márta

Ar oscailt Máirt agus Déardaoin 1in-5in & 5.30in-8in Dé Sathairn 10rl-1in

(tríd an Leabharlann)

Ceadaoin agus Aoine 1in-4in (tríd Teach na nEailíne)

Tuilleadh Eolais: 0578664109/4033 E: artsoff@laoiscoco.ie

Laois Arthouse Gallery News

PORTRÁIDÍ ÓIR AGUS PORTRÁIDÍ EILE’

To celebrate the launch of Bliain na Gaeilge and Seachtain na Gaeilge, the Laois Arthouse, Stradbally, Co Laois, will host Portráidí Óir agus Portraidí eile by Pádraig Ó Flannabhra from the 3rd March. The exhibition will be launched by Liam Ó Maonlaí, Musician with the Hothouse Flowers.

Pádraig Ó Flannabhra has been a Photographer for most of his life and a full time professional since 1984, when he established his Photoart Studio, specializing in Portraiture, Landscape and Press work.

 

He has exhibited widely in Ireland and abroad, notably in the UK and at the ‘Festival Interceltique de Lorient, France, winning many awards for his creative work. A holder of 10 ‘Kodak European Gold Portrait Awards’, an Irish record, he was awarded the Fellowship Award of the IPPA(Irish Professional Photographers Association) in 2003 and received the QEP Award from the Federation of European Photographers in Brussels 2006. Apart from regular publication in local and national press, his photographs have been published in international media including, magazines, film and TV.

Laois Arts Scene centres on The Arthouse, Stradbally.

Burgeoning Arts Scene in Laois

 

He has published a number of photographic books documenting Irish life, ‘Beyond the Pale’ (Dolmen Press) 1986 being the first. This was followed by two Publications from TAL(Tiobraid Árann ag Labhairt) Tipperary’s Irish language project, Éire ar an Imeall/Ireland on the Fringe’ (1993) and ‘Turning a Blind Eye / Ná Feic a bhFeicir’ (1997) He has been a contributor to ‘Second Sight’:  a unique pictorial document by members of the Press Photographers Association of Ireland, in aid of REHAB, the Rehabilitation Institute (1999) He was also a contributor to ‘Beyond the Moment’,  the PPAI enduring Photojournalistic record of Irish life since 1992 celebrating the 30th anniversary of the PPAI, in aid of the Irish Charity ‘Fighting Blindness'(2008).  Other publications followed in 2010/11/12 /13, focusing on his local town of Nenagh, with its people and environs.

Following a workshop with a group of landscape photographers in 2016, he spent time on a collaborative project, capturing seascapes on the west coast of Ireland, resulting in a compilation book of some dramatic and beautiful landscapes, stretching along the way from Donegal to West Cork. ‘Atlantic Reach’–the Irish Light Collection was launched (2017) with profits going to the Samaritans.

Latest exhibition at the Arthouse, Stradbally

 

Pádraig worked in the Textile and Carpet Design industry prior to becoming a full time Photographer. His exhibition at the Laois Arthouse in Stradbally, Co. Laois, is entitled. PORTRÁIDÍ ÓIR’,  whose title not only reflects his love and support for our first language but, the exhibits also includes 10 Gold Portrait Awards, which he was presented with from 2004 onwards by Kodak. The Stradbally showing of his work will be the first time the Gold Award Portraits will be exhibited together in an exhibition. The exhibits will be available for purchase.

 

The exhibition runs from 3rd to 30th March 2018 in the Laois Arthouse, Stradbally, Co Laois.

Open Tuesday and Thursday 1pm &-5pm & 5.30pm-8pm

Saturday 10am-1pm (through the Library)

Wednesday and Friday 1pm-4pm (through the Laois Arthouse)

For more details: T 057 8664109/4033 E artsoff@laoiscoco.ie